东方直播室

主题:影像

2020-05-28 11:30-12:25

云上东方10 (Channel-10)

刘健 (Liu Jian)
舒先红 (Shu Xian-Hong)
赵世华 (Zhao Shi-Hua)
何作祥 (He Zuo-Xiang)
石洪成 (Shi Hong-Cheng)
方唯一 (Fang Wei-Yi)
曲新凯 (Qu Xin-Kai)
龚良庚 (Gong Liang-Geng)